Általános Szerződési Feltételek

Mindent amit az ÁSZF-el kapcsolatosan tudnod kell

 
Jelen dokumentum tartalmazza a Gerade, s.r.o.; (Priemyselná 1847, Šamorín, 93101, SK) által üzemeltetett www.jobon.hu internetes oldalon keresztül elérhető pályázati anyagküldés szolgáltatás Felhasználó általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).
Az ÁSZF tartalmazza a http://www.jobon.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Felhasználó általi használatának feltételeit.
Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar,szlovák és német nyelven elérhető.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 

1.A Szolgáltató

Név: Gerade,s.r.o.
Székhely: Priemyselná 4/1847, Šamorín, 93101, SK
Statisztikai azonosító: 50472429
Számlavezető pénzintézet: ČSOB Bank
Számlaszám: SK45 7500 0000 0040 2366 4190
E-mail cím: jelentkezes@jobon.hu
Telefonszám: +3620/80-77-333
 

2.Fogalmak

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő, munkavállalásra jogosult 18. életévét betöltött természetes személy.
Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Címzett: Azok az Ausztriában honos jogi és természetes személyek, akik részére a szolgáltatás keretében Felhasználó pályázati anyagainak küldésére sor kerül.

3.a honlapon Elérhető Szolgáltatás

A Szolgáltatás leírása
A honlapon a Felhasználó pályázati anyagküldés szolgáltatást vehet igénybe (a Honlapon Alap Szolgáltatásként hivatkozva). A pályázati anyagküldés nem minősül munkaerő közvetítésnek, a Szolgáltató csupán arra vállal felelősséget, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően pályázati anyagot jutasson el a Címzetteknek.
A Szolgáltatás keretében kifejezetten csak a Honlapon feltüntetett, vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységet végző, Ausztriában honos munkaadók érhetőek el.
Felhasználónak lehetősége van a Honlapon feltüntetett kiegészítő szolgáltatások megrendelése a Honlapon feltüntetett árakon. A kiegészítő szolgáltatások megrendelése, és fizetése a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint valósul meg.
Jelentkezés
A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele jelentkezési lap kitöltéshez kötött. A Honlap kezdőfelülete, a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások a jelentkezi lap kitöltése nélkül is elérhetőek.
Jelentkezés menete:
Felhasználó a https://jobon.hu/hu/jelentkezes oldalon tud jelentkezni.
A jelentkezéshez meg kell adni a következő adatokat:
keresztnév és vezetéknév,
email cím (email cím megerősítése)
Kapcsolattartás módjára vonatkozó nyilatkozat
Születési dátum és hely,
Nem,
lakóhely,
Betölteni kívánt munkakör,
Legszimpatikusabb régió
A jelentkezés véglegesítését megelőzően lehetőség van önéletrajz, egyéb fájl feltöltésére és a Szolgáltató felé megjegyzésben üzenet küldésére.
A jelentkezés véglegesítéséhez ki kell pipálni az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó checkboxot, tovább el kell fogadni az ÁSZF-et.
A jelentkezés a „Küldés” gomb megnyomásával küldhető el Szolgáltató felé, ezt követően, a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre Szolgáltató és Felhasználó között a szolgáltatási szerződés.
A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek számít. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Szolgáltató elektronikus úton a sikeres regisztrációt követően visszaigazolja a szerződés létrejöttét.
Felhasználó a megadott adatokat mindvégig tudja javítani a regisztráció véglegesítéséig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatóak.
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a jelentkezes@jobon.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 

4.A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás igénybevételének leírása
A Szolgáltatás igénybevétele a jelentkezés elküldésével és a Szolgáltatás díjának megfizetését követően lehetséges.
A pályázati anyagküldés keretében Szolgáltató Felhasználó számára @jobon.hu domainre végződő email címet generál, amelyen keresztül történik a pályázati anyagok kiküldése.
Szolgáltató a létrehozott email címhez való hozzáférést biztosít Felhasználó számára, Felhasználó megtekintheti a létrehozott email címre érkezett válaszokat, lementheti azokat.
Szolgáltató a létrehozott email címet a Szolgáltatás megrendelését követő 14. napig tartja fenn, azt követően felfüggeszti Felhasználó hozzáférését. Szolgáltató a létrehozott email címet a szolgáltatás igénybevételét követő 21 nap elteltével törli, amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét egy éven belül ismételten igényli, Szolgáltató a korábban létrehozott email címhez biztosít hozzáférést Felhasználó számára.
Felhasználó igénye esetén lehetőség van egyedi, @gmail.com domainen keresztül is a pályázati anyagküldési szolgáltatás igénybevételére. Ebben az esetben Szolgáltató Felhasználóval egyeztetve létrehozza az email címet, majd 14 nap elteltével a hozzáférési adatokat átadja Felhasználó számára és azokat saját rendszereiből törli.
A Szolgáltatás teljesítésének menete
Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését követően fokozatosan küldi ki a Felhasználó által megjelölt ausztriai tartományokban az adatbázisában szereplő munkaadók számára Felhasználó pályázati anyagát.
A Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatás keretében legalább 5000 db E-mail címre továbbításra kerül Felhasználó pályázati anyaga. Szolgáltató az 5000 db E-mail cím elérése után is folytatja a pályázati anyagküldést a jelent pontban foglaltak szerint:
A pályázati anyagküldés során elsőként a Felhasználó által megjelölt tartományokba kerül sor a pályázati anyagküldésre.
Az elsősorban megjelölt tartományokba történő pályázati anyagküldésre a szolgáltatás díjának megfizetését követő 14 napon belül kerül sor, eddig a határidőig Felhasználó Szolgáltató telefonos elérhetőségén, vagy email címén keresztül jelezheti Szolgáltatónak, hogy a pályázati anyagküldés folytatását kéri további ausztriai tartományokba is. Ebben az esetben a további pályázati anyagküldésre külön díj felszámítása nélkül kerül sor.
A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség
Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:
legalább 5000 db Címzettnek kiküldi a Felhasználó által megjelölt tartományokban Felhasználó pályázati anyagát,
a Szolgáltatásnak az ÁSZF 4.2. pontja szerinti további igénybevétele esetén legfeljebb 15 000 Címzett részére kiküldi Felhasználó pályázati anyagát,
Felhasználót értesíti a létrehozott email címen keresztül a számára beérkezett válaszüzenetekről.
Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:
a hibásan, hiányosan kitöltött adatokért, önéletrajzokért,
a Címzettek válaszadásnak elmaradásáért,
a Címzettek leveleinek tartalmáért, nem garantálja, hogy megrendelő részére kizárólag állásajánlatok érkeznek.
Mivel Szolgáltató a Szolgáltatás keretében elérhető nem áll a Címzettekkel jogviszonyban, ezért a pályázati anyagküldés szolgáltatással a Szolgáltató munkaviszony létesítésére nem vállal garanciát.
 
Szolgáltatás díja, megfizetésének módja
Felhasználó a Szolgáltatás használatáért köteles egyszeri, 150 Euro szolgáltatási díjat fizetni Szolgáltatónak.
A szolgáltatási díj megfizetésére bankkártyás, PayPal fizetési megoldáson keresztüli és készpénzes befizetésen keresztül van lehetőség a Szolgáltató bankszámlaszámára.
Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 

5.Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.
Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő www.jobon.hu/docs/felmondasiny.docx keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás azon részét, amely a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás értékét meghaladja.
A Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltatás keretében legalább 500 email címre elküldésre került Felhasználó pályázati anyaga. Ezt követően felhasználói felmondás esetén sem lehetséges díjvisszatérítést igényelni. Amennyiben még nem került sor 500 email címre a pályázati anyag kiküldésére a díj visszatérítését a Szolgáltató arányosan teljesíti.
A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.
 

6.Garancális feltételek

Szolgáltató a Honlapon keresztül meghirdetett garanciális feltételek szerint a Szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos garanciát biztosít. Amennyiben a Felhasználó a garanciával kíván élni, azt Szolgáltató elérhetőségein jelezheti Szolgáltató felé.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg vizsgálja meg, hogy Felhasználó jogosult-e a garancia igénybevételére.
 

7.Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein terjesztheti elő.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
Szolgáltató az ügyfélszolgálatára érkező telefonhívásokat, valamint az ügyfélszolgálat által kezdeményezett kimenő hívásokat rögzíti.
 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:
Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére
Address: Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
phone: +421 2 48291257
fax: +421 2 48291260
web: www.sopk.sk
President : Igor Junas
Director: Juraj Majtán
 
 
Bírósági eljárás kezdeményezésére, amelyre felek hatáskör függvényében kikötik a Pozsonyi Járásbíróság illetve a Pozsonyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

8.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más Domain név alá helyezze át.
 

9.A szerződéses jogviszony megszűnése

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés díjfizetési kötelezettség nélkül megszűnik:
ha Felhasználó jelentkezését a díjfizetést megelőzően visszavonja, a visszavonást követő 5 napon belül,
ha Szolgáltató a díjfizetést megelőzően elutasítja azonnali hatállyal a Felhasználó jelentkezését, vagy a díj visszafizetését követően, de a szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően felmondja a szerződést.
A díjfizetést követően Szolgáltató és Felhasználó (ide nem értve a Felhasználó általi 14 napon belüli, azonnali hatályú felmondás lehetőségét) közötti jogviszony a Szolgáltatásnak a jelen ÁSZF szerinti teljesítését követően automatikusan megszűnik, kivéve, ha a Felhasználó a 4.2. pont szerint a pályázati anyagának továbbítását kéri további tartományokba is.
 

10.Egyéb kérdések

Felhasználónak lehetősége van az Szolgáltató Facebook oldalán vélemények, észrevételek megfogalmazására. Amennyiben ehhez felhasználó külön hozzájárul, a véleményei, észrevételei a Szolgáltató egyéb marketing felületein (így különösen honlapján) is feltüntethetőek.
Amennyiben Szolgáltató honlapja a Facebook-kal közvetlen összekapcsolásban áll, a vélemények automatikusan megjelennek Szolgáltató webdolalán.
 

11.Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.jobon.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. március. 07
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: http://jobon.hu/docs/ASZF.pdf