Adatvédelmi nyilatkozat

Számunkra fontosak adataid biztonsága

 

1. Az adatkezelés jogalapja

A www.jobon.hu oldal üzemeltetője a Gerade, s.r.o.; (Priemyselná 1847, Šamorín, 93101, SK) , Statisztikai azonosító: 50472429 személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt.
 
 
Emellett, feliratkozás esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a nevét és email címét hírlevélküldés céljából is felhasználhatjuk, ha Ön ehhez hozzájárul.
 

2. Elérhetőségek

Név: Gerade, s.r.o.
Székhely: Priemyselná 1847, Šamorín, 93101, SK
E-mail: jelentkezes@jobon.hu
 
 
3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
A www.jobon.hu szolgáltatása (a továbbiakban: Szolgáltatás) esetében az adatkezelés célja a Szolgáltatás keretében egyszeri pályázati anyag küldés ausztriai munkaadók széles köre felé, a Szolgáltatásba történő regisztráció és hírlevél küldés a Szolgáltatással kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatás keretében kezelt adatok esetében az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy az Ön és közöttünk létrejövő szerződést teljesíteni tudjuk. Minden adat, amit Öntől elkérünk a szerződés teljesítéséhez szükséges.
 
A Szolgáltatás keretében az Ön alábbi adatait kezeljük:
 
 
Kezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
 • Vezetéknév és Keresztnév,
 • Email cím,
 • Telefonszám,
 • Születési dátum,
 • Születési ország,
 • Nem,
 • Lakóhely
Regisztráció a Szolgáltatásba, és kapcsolattartás. Regisztráció törléséig, vagy az adatok törlésének kérelméig.
 • Önéletrajz
 • Betölteni kívánt munkakör
 • A munkavégzés helyeként megjelölt ausztriai tartományok
 • Nyelvismeret foka
 • Egyéb megjegyzés keretében átadott adatok
Egyszeri pályázati anyag küldés az Ön által megjelölt tartományokban található munkaadók felé. NAIH nyilvántartási szám: NAIH 92021/2017 A pályázat kiküldését követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatok törlése nem érinti azt a jogunkat, hogy az Ön megrendelésével kapcsolatos alapvető adatokat: a megjelölt tartományok, a Szolgáltatás nyújtásának ideje a későbbi jogviták rendezése érdekében a Szolgáltatás nyújtását követő 5 évig, azaz az általános elévülési ideig megőrizzük.
Email cím Hírlevél küldés, valamint a pályázati anyagára a címezett munkaadók részéről érkező válaszok továbbítása. NAIH nyilvántartási szám: NAIH 119923/2017 A hírlevélről való leiratkozásig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig.
Fénykép és referencia A Szolgáltatás bemutatása az érdeklődők számára Az adatok törlésének kérelméig.
 
 
A referenciaként feltüntetett vélemények és a fénykép közzétételére csak abban az esetben kerül sor, ha Ön a számunka értékelést tartalmazó véleményt és ahhoz tartozó fényképet küld el. Jelen adatkezelési tájékoztatóval Ön elfogadja, hogy ilyen esetben további tájékoztatás nélkül jogosultak vagyunk a véleményét referenciaként honlapunkon fényképpel, vagy annak hiányában fénykép nélkül feltüntetni.

4. Adatok továbbítása

A Szolgáltatás céljának megfelelően az Ön önéletrajzát, mint pályázati anyagot továbbítjuk az Ön által megjelölt ausztriai tartományon belül az Ön által betölteni kívánt munkakörben munkavállalókat foglalkoztató munkaadók számára.
A Szolgáltatás keretében célunk, hogy a lehető legszélesebb körben eljutassuk az Ön önéletrajzát a munkaadók számára, ezért munkaadókat tartalmazó adatbázisunk folyamatosan frissül, jelenleg Szolgáláson keresztül egész Ausztriára vonatkozóan közel 5 000 munkaadó számára tudjuk eljuttatni az Ön önéletrajzát. A Szolgáltatáson elérhető munkaadók felsorolását a www.jobon.hu honlapon éri el.
Amennyiben a munkaadókra vonatkozó pontos információra van szüksége (például azért, hogy egyes munkaadókat kizárjunk a továbbítási listáról), kérjük, hogy vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot a regisztrációs űrlap megjegyzés rovatában, hogy amennyiben módunkban áll, a szükséges intézkedéseket megtegyük. A Szolgáltatás keretében azonban nem garantáljuk egyedi megrendelések teljesítését, amennyiben az Ön által kért egyedi igényeket teljesíteni nem tudjuk, úgy a Szolgáltatás megrendelésével Ön pályázati anyagának valamennyi az adatbázisunkban szereplő munkaadó felé történő továbbításhoz hozzájárul.
A munkaadók az Ön önéletrajzát saját adatkezelési gyakorlatuknak megfelelően kezelik, erre a tevékenységre nincs ráhatásunk.

5. Hírlevelek küldése

Az Ön hozzájárulás alapján az Ön email címére a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató leveleket küldünk. A tájékoztatás célja, hogy Ön az ausztriai munkavállalással kapcsolatos legfontosabb információkkal rendelkezzen.
A hírlevelek küldését bármikor megtilthatja, amennyiben a hírlevélben található leiratkozási linkre kattint, vagy felénk elektronikus úton eljuttatja leiratkozási szándékát.

6. Cookie-k

A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütik (cookie-k) alkalmazásával adatokat gyűjtünk az Ön által a honlapon végezett tevékenységgel kapcsolatban. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma, szolgáltatása tekintetében. Így lehetőség nyílik arra, hogy az Ön kiszolgálása érdekében magasabb minőségű szolgáltatással tudjuk Önt visszavárni a www.jobon.hu látogatói közé.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Ön saját böngészőjében
hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Amennyiben az Ön nem szeretné, hogy adatai az ismertetett módon és céllal kezelésre kerüljenek, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt, vagy használja awww.jobon.hu oldalon felugró ablakot, ahol nyilatkozni tud arról, hogy a cookie-k használatához nem járul hozzá.
 

7. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog,
hordozhatósághoz való jog,
tiltakozáshoz való jog,
hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
 
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
 
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
a következő információkról tájékoztassuk:
az adatkezelés céljai;
az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
 
Helyesbítéshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
Adatkezelés korlátozásához való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalazunk;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
 
Törléshez - elfeledtetéshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.
 
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.
 

8.Adatbiztonság

 
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.
 
 

9. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. A módosítás annak a www.jobon.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően Ön a www.jobon.hu használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2015.12.09 napjától érvényes.